Vær med til at skabe trivsel og læring for vores yngste borgere - i dit hjemlige miljø

Som dagplejer vil du hver dag arbejde med de små børns trivsel, læring og udvikling. Det hele sker i dit hjemlige miljø, hvor du drager omsorg for en lille børnegruppe, og giver tid til det enkelte barn. Du vil have et tæt samarbejde med forældrene og være i dialog om barnets trivsel og udvikling.

Grundig oplæring i trygge rammer
Du vil som ny dagplejer gennemgå et kursusforløb om arbejdet som dagplejer. Du har mulighed for at tilegne dig viden, om børns trivsel og udvikling. Du vil ligeledes få et oplæringsforløb hos en af dine dagplejekolleger i ”føl-ordning” og arbejde sammen med en etableret dagplejer, så du bliver klædt på til opgaven. Derudover får du hjælp i praksis til opstart i eget hjem, så du kommer godt fra start. Din leder står til rådighed og vil være din tætte sparringspartner.

I dit job som dagplejer, vil du løbende få sparring med kolleger og leder og det er altid mulighed for at hente ideer og inspiration mellem kolleger.

Hvad indebærer jobbet som dagplejer?
At være dagplejer indebærer at man har fire børn i alderen 0-3 år – i dagpleje i eget hjem. Hjemmet skal være børnevenligt og der skal være plads til at indrette et attraktivt læringsmiljø.

Som dagplejer åbner du dit hjem for en lille børnegruppe og deres familier. En dagpleje tilrettelægger selv dagen med rutiner og genkendelighed, ved at skabe aktiviteter i børnehøjde med afsæt i børnenes udvikling og behov. Arbejdets indhold tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Hvordan er dagplejen organiseret?
Hvert af de fire Bysamfund Kokkedal, Humlebæk, Fredensborg og Nivå har en områdeinstitution som samlet organiserer de kommunale dagtilbud, som kaldes Børnehusene + Bysamfundets navn. Overordnet ledes Børnehusene af en områdeleder og hvert dagtilbud har en daglig leder. AKT-lederen varetager Adfærd, Kontakt og Trivsels arbejdet i hele Bysamfundet

Dagpleje er organiseret i tilknytning til en områdeinstitution med et lokalt dagplejenetværk bestående af dagplejere og dagplejeleder, som du kan sparre med både fagligt og socialt. Dagplejeren har mulighed for sparring med områdets dagtilbud og AKT leder.

Samarbejde med andre dagplejere
Dagplejerne mødes fast 1 gang om ugen i legestuen, hvor der er pædagogiske aktiviteter på tværs og børnene møder børn fra de andre dagplejere. Legestuens indhold og opbygning tager udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og kompetencer og er tilpasset gruppen og det enkelte barn. Aktiviteterne er en bred vifte inden for de 6 læreplanstemaer. Der planlægges pædagogiske forløb med mål, indhold og evaluering med fokus på at fremme et godt fællesskab og samarbejde på tværs.

Dagplejeren har børn fra de andre dagplejere i gæstedagpleje ved sygdom og ferier.

Verdens bedste job

Dagplejer til Fredensborg Bysamfund

Læs mere og ansøg

Mød Pernille, der er dagplejer i Fredensborg Kommune. Hør hvordan skiftet fra institution og hendes opstart var...

Det er muligt hver dag at skabe et lille trygt, genkendeligt og nærværende miljø for børnene 
Nina
Dagplejer
Som dagplejer kan jeg selv tilrettelægge min hverdag
Maria
Dagplejer
Dagplejerne er kreative, løsningsorienteret og gode til at hjælpe hinanden
Charlotte
Dagplejer

Sæt dine interesser og kompetencer i spil

Er der noget du brænder for, har særlig interesse indenfor eller er særlig god til?

Har du en speciel interesse eller er du uddannet indenfor fx musik, kunst, science, natur og udeliv, idræt eller sprog, så har du mulighed for at sætte det i spil i din dagpleje. Lad dine særlige interesser blive en del af den daglige læring. 

Eksempler på aktiviteter i en hverdag i dagplejen:
SPROG
Læse-lege med børnebøger og en sprogkuffert, hvor konkrete ting fra fortællingen kan bruges under læsning og senere i lege.

På ture i parker og skove indsamles ’beviser’ og spor fra børnenes tur i form af fotos og ting der indsamles som kan bruges bagefter i dialoger om turen.

Sanglege med fagter og rim og remser

KROP OG SANSER
Lege udenfor i sandkasser, gemmeleg i haven eller ture i fx områdets naturområder, løbe, klatre, rutsje, øve balance osv.

Børn bruger følesansen når de må røre ved fx malingen når de maler, maden når de spiser.

Pædagogiske aktiviteter i rutinerne – inddragelse af børnene

Børnene hjælper med at gøre klar, rydde op, de øver sig i selv at tage tøj på, de øver at kravle op og ned af deres stole og af stigen til puslebordet. De øver at smøre, skære ud, hælde op osv.

ROLLELEGE OG SAMARBEJDE
Leg i legekøkken, hvor de laver mad og leger med fx dukker, fælles malerier, lege som fx alle mine kyllinger, bjørnen sover osv. 

KONSTRUKTION, KOORDINERING OG FINMOTORIK
Lego, puslespil, biler, magneter, duplo, store perler til de yngste samt tegning

Det var en tryg opstart for os som familie, vores dagplejer havde masser af tid, der var ingen stress 
Katrine
Forælder
Det har en kæmpe værdi for os at vores barn går i dagpleje og er en del af et lille miljø 
Peter
Forælder

Spørgsmål og svar

 • Må jeg have husdyr, når jeg er dagplejer?
  Du må godt have husdyr, men børnene må ikke have adgang til dit husdyr og katte kasser, foderskåle osv. må ikke være tilgængelig for børnene.
   
 • Kan jeg være dagplejer og bo i lejlighed?
  Der er ingen bestemte krav til boligens indretning, men forholdene i hjemmet skal være velegnede til opgaven.
   
 • Kan jeg være dagplejer og samtidig passe mit eget barn?
  Du kan godt være dagplejer og samtidig passe dit eget barn.
   
 • Skal man have pædagogisk uddannelse for at være dagplejer?
  Det er godt at have en pædagogisk uddannelse som dagplejer, men det er ikke et krav. Der stilles derimod krav til personlige kvalifikationer samt empati og forståelse for små børns behov. Der vil være et intro kursus og et oplæringsforløb samt løbende kompetenceudvikling.
   
 • Får jeg stillet barnevogne og ladcykel til rådighed?
  Du får stillet en ladcykel og barnevogne eller krybber til rådighed af kommunen, mange forældre har deres egne barnevogne med.
   
 • Skal jeg selv skaffe møbler og legetøj?
  Området har et varieret udvalg af legetøj som dagplejen kan låne, højstole til børn bliver indkøbt af Børnehusene og leveret til dig.
   
 • Hvad med bleer, klude, handsker osv.
  Alle nødvendige artikler til vask og skift af børn samt værnemidler stilles til rådighed.
   
 • Hvor mange børn kan jeg have i min dagpleje?
  Du kan have op til 4 børn, som er indskrevet hos dig. Du kan have op til 5 børn, når der er behov for at have børn i gæstepleje.
   
 • Hvordan ser jeg de andre dagplejer?
  Dagplejerne mødes i legestuen ca. 1 gang om ugen Derudover mødes dagplejerne parvis og går ture sammen eller mødes på en legeplads.
   
 • Hvordan er jeg i kontakt med min leder?
  Dagplejelederen kommer hjem til dig når du har behov for sparring, du kan kontakte lederen pr. telefon og aftale et besøg. Du deltager i personalemøder med din leder og de øvrige dagplejere.
   
 • Kan jeg være dagplejer sammen med min samlever? 
  Hvis du gerne vil være dagpleje med din samlever, er det muligt at blive dagplejepar. I har hver 4 børn i dagpleje, som er indskrevet hos jer hver især. I kan have 8 børn tilsammen.
   
 • Hvordan er arbejdstiderne?
  Dagplejen er åben fra 7:00 til 16:45 mandag til torsdag og fra 7:00 - 16:00 om fredagen. Du har 6 ugers ferie og derudover 6 ekstra fridage og 1 afspadseringsdag om året.
   
 • Er der mulighed for efteruddannelse?
  Der er gode muligheder for efteruddannelse og Fredensborg Kommune udbyder løbene kurser og kompetenceudvikling.
   
 • Hvordan bliver jeg godkendt som dagpleje?
  Det er dagplejeleder og en pædagogisk konsulent der officielt godkender dig som dagpleje. Det sker ved et for-besøg i dit hjem hvor de fysiske rammer gennemgås og du får mulighed for at fortælle om dine overvejelser om det at blive dagpleje.

Kontakt information

Hvis du vil vide mere !

Dagplejen i Kokkedal
Daglig leder, Esma Basic ● esba@fredensborg.dk ● tlf.: 22 24 98 32      

Dagplejen i Nivå
Daglig leder for dagplejen, Jeanette Schou Jonassen ● jjon@fredensborg.dk ● tlf.: 21 67 59 62  

Dagplejen i Humlebæk
Områdeleder, Kit Andersen ● kitan@fredensborg.dk ● tlf.: 23 10 73 64 

Dagplejen i Fredensborg
Daglig leder, Alice Risbjerg Nielsen ● alnie@fredensborg.dk ● tlf.: 29 63 23 87 

Fredensborg Kommune
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
tlf. +45 72 56 50 00
CVR 29188335