Når du vil gøre en forskel

Tag en social - og sundhedsuddannelse i Fredensborg Kommune

Når du vælger at tage en social- og sundhedsuddannelse hos os, tilbyder vi

  • tæt kontakt til vores uddannelseskonsulent,
  • løn efter overenskomst med FOA
  • og et højt fagligt niveau på vores praktiksteder.

Teori- og praktikforløb

  • Teoriforløbene foregår på SOSU H skolen i Hillerød
  • Praktikforløb foregår i henholdsvis et plejecenter og hjemmeplejen i Fredensborg Kommune i byerne Kokkedal, Nivå, Humlebæk og Fredensborg

Ansættelse og elevløn
Som elev får du elevløn under uddannelsen i henhold til overenskomst med FOA.
Elever, der påbegynder elevuddannelse, som ved uddannelsesaftalens indgåelse er fyldt 25 år og har 1 års relevant beskæftigelse aflønnes med voksenelevløn

Jeg får så meget igen

Maiken Andersen er social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen i Fredensborg.
Og hun er vild med sit job. ”Jeg får så meget igen af dem jeg hjælper. Jeg går glad på arbejde og glad fra arbejde. Jeg har søde kollegaer, og et job, hvor jeg går ind i folks hjem og hjælper dem med personlig pleje og praktisk hjælp.”

Maiken bor i Frederiksværk og efter nogle år i butik og i DSB, besluttede hun sig til at uddanne sig til social- og sundhedshjælper. ”Det er jo en uddannelse med voksenløn, så derfor var det muligt for mig at sadle om uden at gå betydeligt ned i indtægt,” fortæller hun. Og hun stopper ikke her. Maiken har besluttet at læse videre til social- og sundhedsassistent. Så får hun også lov til at give medicin og yde sårpleje.

Social - og sundhedshjælper

Har du mod på mennesker?

Som social- og sundhedshjælper bistår du borgeren med omsorg, pleje og praktisk hjælp. Der er fokus på at støtte og motivere borgeren til at hjælpe sig selv mest muligt og skabe struktur i hverdagen. Social- og sundhedshjælperen er den røde tråd i borgerens liv.

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer i alt 14 måneder, og har fokus på både teori og praksis.

To gange om året 
Vi optager elever to gange om året til social- og sundhedshjælperuddannelsen med uddannelsesstart i august og januar måned. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler. 

Social - og sundhedsassistent

Har du blik for helheden og tør du tage ansvar?

Som social - og sundhedsassistent sikrer du, at borgeren får det bedste forløb – hele vejen rundt. Du er nøglepersonen, som kan motivere, koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje.

Uddannelsens længde afhænger af din uddannelsesbaggrund og evt. erhvervserfaring som social- og sundhedshjælper. Uddannelsen kan maksimalt vare op til 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole og praktik.De tre praktikperioder kan foregå på et plejecenter,  i hjemmeplejen, et aktivitetscenter eller på et rehabiliteringsafsnit.

Tre gange om året
Vi optager elever tre gange om året til social- og sundhedsassistentuddannelsen med uddannelsesstart i januar, marts/april og august. Du skal derfor holde øje med kommunens hjemmeside for ansøgningsfrister.

Vil du vide mere om social- og sundhedsuddannelserne?

Du er meget velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator Maj-Britt Andreasen på tlf. 20 70 55 57 eller mail mand@fredensborg.dk

Fredensborg Kommune
Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal
tlf. +45 72 56 50 00
CVR 29188335